Step2Eco.com © 2011 • Terms of Use

 

STEP 2 ECO

• Less CO2-emissions could trigger economic growth

Increasing he EU’s 2020 greenhouse gas reduction target could help boosting European investments.

• Wereldwijd volledig duurame energie in 2050

The Energy Report bevat een gedetailleerde analyses en scenario's van Ecofys in opdracht van het WNF.

• Veel overheidsgeld nog naar fossiele energie

De overheid besteedde in 2010 € 5,8 miljard aan fossiele energie tegenover € 1,5 miljard aan hernieuwbare energie.

 

Waarom stappen zetten naar duurzaamheid en hoe?

 

Het jaar 2010 was het warmste jaar ooit in de wereld. Meer op de KNMI-site. ....

Toch zijn er nog mensen die denken dat de opwarming niet structureel is of veroorzaakt wordt door andere oorzaken dan de CO2 -uitstoot van onze samenleving.

Maar er zijn ook andere redenen om naar duurzaamheid te streven: grondstoffen en levensmiddelen worden schaars nu de werelbevolking enorm groeit en de welvaart toeneemt.


De afgelopen tijd is er veel discussie ontstaan over de economische ordening in de wereld. Tientallen jaren vroegen we ons al af of de verdeling tussen het rijke “Noord” en het arme “Zuid” in de wereld wel goed was. Maar nu ontstaan er ook twijfels of ons systeem van handel, effectenbeurzen, aandeelhouderswaarde en bonussen wel effectief werkt om op de lange termijn het optimum voor onze aarde te bereiken. Niemand heeft een panklaar antwoord maar ook dit is een belangrijk vraagstuk van duurzaamheid: leiden de huidige mechanismes van economische ordening wel tot de beste oplossing op lange termijn?


Misschien wel de grootste uitdaging op het gebied van duurzaamheid is: hoe gaan we het organiseren?

Want vrijwel iedereen zal de noodzaak van een duurzamer wereld onderschrijven en begrijpt dat we niet ongewijzigd door kunnen gaan.

De technische mogelijkheden om ons energieverbruik fors te reduceren en een groot deel of alle energie duurzaam op te wekken zijn er al. Toch gebeurt het niet omdat het op korte termijn economisch niet haalbaar is en de meeste betrokkenen vooral een belang op kortere termijn nastreven. Wel zijn er steeds meer individuen en organisaties die gemotiveerd zijn om wat verder in de toekomst te kijken en het belang van de samenleving en de volgende generaties op te geven.


Hoe zorgen we voor een omslag of zal er een geleidelijke overgang plaatsvinden?

In elk geval kan een enkele actie, zoals de film van Al Gore “An Inconvenient Truth” enorme invloed hebben op de perceptie van mensen in de hele wereld en ook organisaties beďnvloeden.

Elk zichzelf respecterend bedrijf van voldoende omvang maakt tegenwoordig een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de overheden hebben duurzame beleidsplannen. Maar daarmee is de omslag nog niet gemaakt.

 

Met Step2Eco kan ik ondersteunen om de voornemens in praktijk te brengen.

 

 

 

 

 

Contact

 

Guus Ydema

Breukelen

The Netherlands

 

guus.ydema@step2eco.com

phone +31 6 2357 4816