Step2Eco.com © 2011 • Terms of Use

 

STEP 2 ECO

• Less CO2-emissions could trigger economic growth

Increasing he EU’s 2020 greenhouse gas reduction target could help boosting European investments.

• Wereldwijd volledig duurame energie in 2050

The Energy Report bevat een gedetailleerde analyses en scenario's van Ecofys in opdracht van het WNF.

• Veel overheidsgeld nog naar fossiele energie

De overheid besteedde in 2010 € 5,8 miljard aan fossiele energie tegenover € 1,5 miljard aan hernieuwbare energie.

 

Wat mij motiveert

In deze eeuw staat onze wereld voor nieuwe uitdagingen, veroorzaakt door het veranderende klimaat en de schaarste aan grondstoffen en voedingsmiddelen. Terwijl de wereldbevolking snel groeit en de consumptie toeneemt.

Als burgers en organisaties in de Westerse economieën hebben we hierin een bijzondere verantwoordelijkheid.

 

Zelf wil ik een steentje bijdragen aan de verbeteringen die nodig zijn om te zorgen voor een duurzame wereld, te beginnen dicht bij huis.

Mijn persoonlijke missie is: Een zichtbare bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzamer samenleving, de omslag werkelijk helpen in gang te zetten; de samenleving een beetje duurzamer maken

 

Ik heb veel ervaring opgedaan met energiebesparing, energie-management en de opwekking van duurzame energie. En daarnaast veel als project- en programma-manager gewerkt.

De combinatie van die ervaring wil ik inzetten om organisaties te ondersteunen om de juiste stappen te zetten richting duurzaamheid.

 

 

 

 

 

Contact

 

Guus Ydema

Breukelen

The Netherlands

 

guus.ydema@step2eco.com

phone +31 6 2357 4816