Step2Eco.com © 2011 • Terms of Use

 

Projecten Step2Eco:

• EU 2050 power lab

Hoe ziet de elektriciteitsvoorzining er uit in 2050?

AGEM: De Achterhoekse Groene Energie Maatschappij

Lokaal energie opwekken, besparen en leveren.

• Eemflow Energy

Het verbruik van elektriciteit wordt af gestemd op de opwekking.

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een visie vastgesteld voor windenergie in de hoofdstad.

• Duurzame Vecht 

Lokaal werken we aan een duurzamere gemeente Stichtse Vecht.

 

De energietransitie gaat onze CO2-footprint verlagen

 

Meer dan 90% van de energie die we gebruiken komt momenteel uit fossiele bronnen. In Nederland is dit vooral olie, gas en steenkool.

Thuis verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor allerlei apparaten en fossiele brandstof voor ons vervoer.

Als medewerkers van organisaties verbruiken we natuurlijk ook energie voor huisvesting en transport en er gaat energie in het productieproces.

Om niet te vergeten is er veel energie nodig voor ons voedsel.

 

Duurzame energie

Uit zonnestraling of windkracht wordt al steeds meer energie opgewekt. Wel vergt dit grotere investeringen dan het verstoken van fossiele energie. Maar de energie zelf is gratis.

Er komen steeds meer slimme financieringsconstructies die het gemakkelijker maken om te investeren.

Als je beslist om duurzame energie te gaan opwekken, is het belangrijk om ook naar de besparingsmogelijkheden te kijken: o.a. isolatie, zuiniger apparatuur, een efficiënter proces maar ook een beter inzicht in het verbruik. Bij een grotere organisatie is het ook essentieel te bepalen wie het verbruik kan beïnvloeden en wie er verantwoordelijkheid voor draagt.

Zelf overschakelen op duurzame energie: uw eigen transitie

De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. In de toekomst zullen de rendementen toenemen en de kosten dalen. Er zal van zelf een omschakeling plaats vinden.


We kunnen er voor kiezen om nu al versneld over te schakelen naar duurzame energie. Daarmee verkleinen we de risico's die de opwarming van de aarde met zich meebrengt.

Wilt u met uw organisatie (groot of klein) hieraan bijdragen?


Ik kan u adviseren over: technische mogelijkheden, financiering, regelgeving, energie-inkoop, energiebesparing.

Er is heel veel mogelijk, maar zeker voor een middelgrote organisatie is het erg moeilijk om door de bomen het bos te zien. Ik help u bij de contacten met subsidieverleners, technisch specialisten, leveranciers, financiers.

En wellicht heeft uw organisatie buren waarmee u energie kunt uitwisselen of partners waarmee u samen de productieketen kunt verbeteren. Daarmee kunnen we in gesprek gaan.

 

 

 

 

 

Contact

 

Guus Ydema

Breukelen

The Netherlands

 

guus.ydema@step2eco.com

phone +31 6 2357 4816